134534 DOWNTOWN MACON - 2/2/2018 - VERIZON GEORGIA