250874 SMILEY ALLIED A - 2/6/2018 - VERIZON GEORGIA